کمترین: 
4236.5
بیشترین: 
4236.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4236.5
زمان: 
2/11 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 4236.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":4236.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398