کمترین: 
3273.8
بیشترین: 
3273.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3273.8
زمان: 
2/11 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 3273.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":3273.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398