کمترین: 
3840.3
بیشترین: 
3840.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3840.3
زمان: 
2/11 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 3840.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":3840.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398