کمترین: 
1035.6
بیشترین: 
1035.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1035.6
زمان: 
2/11 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 1035.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":1035.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398