کمترین: 
5072.4
بیشترین: 
5072.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5072.4
زمان: 
2/11 09:20
قیمت یورو امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 5072.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 09:20","price":5072.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398