کمترین: 
71.24
بیشترین: 
71.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.24
زمان: 
2/10 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 71.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 17:32","price":71.24}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398