کمترین: 
90
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90
زمان: 
2/10 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 12:50","price":95},{"date":"1397/02/10 13:10","price":90},{"date":"1397/02/10 13:30","price":92},{"date":"1397/02/10 13:40","price":91},{"date":"1397/02/10 14:10","price":90},{"date":"1397/02/10 14:20","price":91},{"date":"1397/02/10 15:20","price":90},{"date":"1397/02/10 17:20","price":91},{"date":"1397/02/10 17:40","price":90},{"date":"1397/02/10 17:50","price":91},{"date":"1397/02/10 19:00","price":90}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398