کمترین: 
899500
بیشترین: 
904500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
900500
زمان: 
2/10 16:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 900500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 12:06","price":899500},{"date":"1397/02/10 12:12","price":900500},{"date":"1397/02/10 13:12","price":903000},{"date":"1397/02/10 13:42","price":904500},{"date":"1397/02/10 14:54","price":903000},{"date":"1397/02/10 16:12","price":900500}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398