کمترین: 
896500
بیشترین: 
901500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
897500
زمان: 
2/10 16:12
قیمت نیم سکه امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 897500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 12:06","price":896500},{"date":"1397/02/10 12:12","price":897500},{"date":"1397/02/10 13:12","price":900000},{"date":"1397/02/10 13:42","price":901500},{"date":"1397/02/10 14:54","price":900000},{"date":"1397/02/10 16:12","price":897500}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398