کمترین: 
1755000
بیشترین: 
1770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1765000
زمان: 
2/10 14:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 1765000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 12:00","price":1755000},{"date":"1397/02/10 12:12","price":1765000},{"date":"1397/02/10 13:00","price":1770000},{"date":"1397/02/10 14:06","price":1765000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398