کمترین: 
816600
بیشترین: 
825900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
819200
زمان: 
2/10 15:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 819200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 11:55","price":816600},{"date":"1397/02/10 12:10","price":819200},{"date":"1397/02/10 12:35","price":821400},{"date":"1397/02/10 12:50","price":823700},{"date":"1397/02/10 12:55","price":825900},{"date":"1397/02/10 13:25","price":823700},{"date":"1397/02/10 13:40","price":821400},{"date":"1397/02/10 14:10","price":819200},{"date":"1397/02/10 14:20","price":821400},{"date":"1397/02/10 15:05","price":819200}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398