کمترین: 
93586.9
بیشترین: 
93775.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93586.9
زمان: 
2/10 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 93586.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 11:40","price":93775.8},{"date":"1397/02/10 11:50","price":93761.2},{"date":"1397/02/10 12:00","price":93732.8},{"date":"1397/02/10 12:10","price":93706.9},{"date":"1397/02/10 12:20","price":93697.1},{"date":"1397/02/10 12:30","price":93601.8},{"date":"1397/02/10 12:40","price":93586.9}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398