کمترین: 
723
بیشترین: 
759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728
زمان: 
2/10 19:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:40","price":747},{"date":"1397/02/10 11:00","price":748},{"date":"1397/02/10 11:40","price":749},{"date":"1397/02/10 12:10","price":753},{"date":"1397/02/10 12:40","price":755},{"date":"1397/02/10 12:50","price":757},{"date":"1397/02/10 13:00","price":759},{"date":"1397/02/10 13:10","price":723},{"date":"1397/02/10 13:30","price":739},{"date":"1397/02/10 13:40","price":728},{"date":"1397/02/10 14:10","price":726},{"date":"1397/02/10 14:20","price":729},{"date":"1397/02/10 14:30","price":728},{"date":"1397/02/10 15:10","price":726},{"date":"1397/02/10 15:30","price":727},{"date":"1397/02/10 15:50","price":726},{"date":"1397/02/10 16:00","price":728},{"date":"1397/02/10 18:10","price":729},{"date":"1397/02/10 18:50","price":728},{"date":"1397/02/10 19:00","price":727},{"date":"1397/02/10 19:10","price":728}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398