کمترین: 
4008
بیشترین: 
4211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4027
زمان: 
2/10 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 4027 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":4152},{"date":"1397/02/10 10:20","price":4153},{"date":"1397/02/10 10:30","price":4151},{"date":"1397/02/10 10:40","price":4152},{"date":"1397/02/10 10:50","price":4155},{"date":"1397/02/10 11:40","price":4159},{"date":"1397/02/10 11:50","price":4158},{"date":"1397/02/10 12:00","price":4157},{"date":"1397/02/10 12:10","price":4176},{"date":"1397/02/10 12:20","price":4177},{"date":"1397/02/10 12:40","price":4190},{"date":"1397/02/10 12:50","price":4189},{"date":"1397/02/10 13:00","price":4211},{"date":"1397/02/10 13:10","price":4008},{"date":"1397/02/10 13:30","price":4096},{"date":"1397/02/10 13:40","price":4035},{"date":"1397/02/10 14:00","price":4034},{"date":"1397/02/10 14:10","price":4025},{"date":"1397/02/10 14:20","price":4038},{"date":"1397/02/10 14:30","price":4035},{"date":"1397/02/10 14:40","price":4038},{"date":"1397/02/10 15:00","price":4036},{"date":"1397/02/10 15:10","price":4025},{"date":"1397/02/10 15:50","price":4024},{"date":"1397/02/10 16:00","price":4028},{"date":"1397/02/10 16:20","price":4027},{"date":"1397/02/10 16:30","price":4030},{"date":"1397/02/10 16:50","price":4031},{"date":"1397/02/10 17:00","price":4029},{"date":"1397/02/10 17:10","price":4032},{"date":"1397/02/10 17:20","price":4035},{"date":"1397/02/10 17:30","price":4030},{"date":"1397/02/10 17:40","price":4032},{"date":"1397/02/10 18:00","price":4031},{"date":"1397/02/10 18:20","price":4033},{"date":"1397/02/10 18:30","price":4036},{"date":"1397/02/10 18:40","price":4031},{"date":"1397/02/10 19:00","price":4026},{"date":"1397/02/10 19:20","price":4025},{"date":"1397/02/10 19:30","price":4027},{"date":"1397/02/10 19:40","price":4029},{"date":"1397/02/10 20:00","price":4028},{"date":"1397/02/10 20:10","price":4027}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398