کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
2/10 09:00
قیمت منات آذربایجان امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398