کمترین: 
67.3
بیشترین: 
67.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.3
زمان: 
2/10 09:00
قیمت روبل روسیه امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 67.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":67.3}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398