کمترین: 
1071.3
بیشترین: 
1071.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1071.3
زمان: 
2/10 09:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 1071.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":1071.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398