کمترین: 
3633.2
بیشترین: 
3633.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.2
زمان: 
2/10 09:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 3633.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":3633.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398