کمترین: 
13920.7
بیشترین: 
13920.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13920.7
زمان: 
2/10 09:00
قیمت دینار کویت امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 13920.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":13920.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398