کمترین: 
527.1
بیشترین: 
527.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
527.1
زمان: 
2/10 09:00
قیمت کرون نروژ امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 527.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":527.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398