کمترین: 
484.6
بیشترین: 
484.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.6
زمان: 
2/10 09:00
قیمت کرون سوئد امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 484.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":484.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398