کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.9
زمان: 
2/10 09:00
قیمت افغانی امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398