کمترین: 
4249.8
بیشترین: 
4249.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4249.8
زمان: 
2/10 09:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 4249.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":4249.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398