کمترین: 
3268.8
بیشترین: 
3268.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3268.8
زمان: 
2/10 09:00
قیمت دلار کانادا امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 3268.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":3268.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398