کمترین: 
3849.1
بیشترین: 
3849.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3849.1
زمان: 
2/10 09:00
قیمت ین ژاپن امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 3849.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":3849.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398