کمترین: 
663.6
بیشترین: 
663.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
663.6
زمان: 
2/10 09:00
قیمت یوان چین امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 663.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":663.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398