کمترین: 
1035.3
بیشترین: 
1035.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1035.3
زمان: 
2/10 09:00
قیمت لیر ترکیه امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 1035.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":1035.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398