کمترین: 
5786
بیشترین: 
5786
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5786
زمان: 
2/10 09:00
قیمت پوند امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 5786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":5786}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399