کمترین: 
5093
بیشترین: 
5093
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5093
زمان: 
2/10 09:00
قیمت یورو امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 5093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":5093}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398