کمترین: 
2.729
بیشترین: 
2.772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.764
زمان: 
2/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 2.764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 03:00","price":2.76},{"date":"1397/02/10 04:00","price":2.768},{"date":"1397/02/10 05:00","price":2.771},{"date":"1397/02/10 05:32","price":2.768},{"date":"1397/02/10 06:32","price":2.772},{"date":"1397/02/10 07:00","price":2.771},{"date":"1397/02/10 07:32","price":2.769},{"date":"1397/02/10 08:00","price":2.768},{"date":"1397/02/10 08:32","price":2.769},{"date":"1397/02/10 09:00","price":2.768},{"date":"1397/02/10 10:32","price":2.771},{"date":"1397/02/10 11:00","price":2.769},{"date":"1397/02/10 12:32","price":2.765},{"date":"1397/02/10 13:00","price":2.761},{"date":"1397/02/10 14:08","price":2.763},{"date":"1397/02/10 14:32","price":2.765},{"date":"1397/02/10 15:08","price":2.772},{"date":"1397/02/10 16:32","price":2.768},{"date":"1397/02/10 17:32","price":2.766},{"date":"1397/02/10 18:00","price":2.752},{"date":"1397/02/10 18:32","price":2.744},{"date":"1397/02/10 19:00","price":2.734},{"date":"1397/02/10 19:32","price":2.732},{"date":"1397/02/10 20:00","price":2.736},{"date":"1397/02/10 20:32","price":2.729},{"date":"1397/02/10 21:00","price":2.735},{"date":"1397/02/10 21:32","price":2.751},{"date":"1397/02/10 22:00","price":2.756},{"date":"1397/02/10 22:32","price":2.752},{"date":"1397/02/10 23:00","price":2.756},{"date":"1397/02/10 23:32","price":2.764}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398