کمترین: 
2.1279
بیشترین: 
2.1279
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1279
زمان: 
2/9 15:32
قیمت بنزین امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 2.1279 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 15:32","price":2.1279}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398