کمترین: 
73.79
بیشترین: 
73.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.79
زمان: 
2/9 15:32
قیمت نفت برنت امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 73.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 15:32","price":73.79}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398