کمترین: 
889500
بیشترین: 
895500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
895500
زمان: 
2/9 16:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 895500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 12:24","price":889500},{"date":"1397/02/09 12:36","price":890000},{"date":"1397/02/09 13:06","price":890500},{"date":"1397/02/09 14:06","price":892000},{"date":"1397/02/09 16:54","price":895500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398