کمترین: 
886500
بیشترین: 
892500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
892500
زمان: 
2/9 16:54
قیمت نیم سکه امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 892500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 12:24","price":886500},{"date":"1397/02/09 12:36","price":887000},{"date":"1397/02/09 13:06","price":887500},{"date":"1397/02/09 14:06","price":889000},{"date":"1397/02/09 16:54","price":892500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398