کمترین: 
1745500
بیشترین: 
1755500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1755500
زمان: 
2/9 14:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 1755500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:54","price":1745500},{"date":"1397/02/09 12:24","price":1748000},{"date":"1397/02/09 12:54","price":1750500},{"date":"1397/02/09 14:06","price":1753000},{"date":"1397/02/09 14:54","price":1755500}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398