کمترین: 
1742500
بیشترین: 
1752500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1752500
زمان: 
2/9 14:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 1752500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:54","price":1742500},{"date":"1397/02/09 12:24","price":1745000},{"date":"1397/02/09 12:54","price":1747500},{"date":"1397/02/09 14:06","price":1750000},{"date":"1397/02/09 14:54","price":1752500}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398