کمترین: 
91
بیشترین: 
94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
2/9 17:40
قیمت روبل روسیه امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":92},{"date":"1397/02/09 12:20","price":91},{"date":"1397/02/09 13:10","price":92},{"date":"1397/02/09 15:40","price":93},{"date":"1397/02/09 17:40","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398