کمترین: 
1453
بیشترین: 
1494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1494
زمان: 
2/9 18:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 1494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":1460},{"date":"1397/02/09 12:10","price":1459},{"date":"1397/02/09 12:20","price":1453},{"date":"1397/02/09 13:10","price":1462},{"date":"1397/02/09 13:30","price":1464},{"date":"1397/02/09 13:40","price":1466},{"date":"1397/02/09 13:50","price":1468},{"date":"1397/02/09 14:10","price":1470},{"date":"1397/02/09 14:20","price":1471},{"date":"1397/02/09 14:40","price":1473},{"date":"1397/02/09 15:00","price":1474},{"date":"1397/02/09 15:40","price":1477},{"date":"1397/02/09 16:40","price":1478},{"date":"1397/02/09 16:50","price":1489},{"date":"1397/02/09 17:10","price":1490},{"date":"1397/02/09 17:40","price":1492},{"date":"1397/02/09 18:10","price":1494}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398