کمترین: 
726
بیشترین: 
746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
746
زمان: 
2/9 18:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 746 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":729},{"date":"1397/02/09 12:20","price":726},{"date":"1397/02/09 13:10","price":730},{"date":"1397/02/09 13:30","price":731},{"date":"1397/02/09 13:40","price":732},{"date":"1397/02/09 13:50","price":733},{"date":"1397/02/09 14:20","price":735},{"date":"1397/02/09 15:00","price":736},{"date":"1397/02/09 15:40","price":737},{"date":"1397/02/09 16:40","price":738},{"date":"1397/02/09 16:50","price":743},{"date":"1397/02/09 17:10","price":744},{"date":"1397/02/09 17:40","price":745},{"date":"1397/02/09 18:10","price":746}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398