کمترین: 
4304
بیشترین: 
4424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4424
زمان: 
2/9 18:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 4424 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":4323},{"date":"1397/02/09 12:10","price":4321},{"date":"1397/02/09 12:20","price":4304},{"date":"1397/02/09 13:10","price":4328},{"date":"1397/02/09 13:30","price":4336},{"date":"1397/02/09 13:40","price":4340},{"date":"1397/02/09 14:10","price":4348},{"date":"1397/02/09 14:20","price":4357},{"date":"1397/02/09 14:40","price":4362},{"date":"1397/02/09 15:00","price":4364},{"date":"1397/02/09 15:40","price":4373},{"date":"1397/02/09 16:40","price":4376},{"date":"1397/02/09 16:50","price":4410},{"date":"1397/02/09 17:10","price":4412},{"date":"1397/02/09 17:40","price":4417},{"date":"1397/02/09 18:10","price":4424}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399