کمترین: 
715
بیشترین: 
735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
735
زمان: 
2/9 18:10
قیمت کرون نروژ امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":719},{"date":"1397/02/09 12:10","price":718},{"date":"1397/02/09 12:20","price":715},{"date":"1397/02/09 13:10","price":719},{"date":"1397/02/09 13:30","price":721},{"date":"1397/02/09 13:50","price":723},{"date":"1397/02/09 14:20","price":724},{"date":"1397/02/09 14:40","price":725},{"date":"1397/02/09 15:40","price":727},{"date":"1397/02/09 16:50","price":733},{"date":"1397/02/09 17:40","price":734},{"date":"1397/02/09 18:10","price":735}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398