کمترین: 
927
بیشترین: 
953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
953
زمان: 
2/9 18:10
قیمت کرون دانمارک امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 953 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":931},{"date":"1397/02/09 12:10","price":930},{"date":"1397/02/09 12:20","price":927},{"date":"1397/02/09 13:10","price":932},{"date":"1397/02/09 13:30","price":933},{"date":"1397/02/09 13:40","price":934},{"date":"1397/02/09 13:50","price":936},{"date":"1397/02/09 14:20","price":938},{"date":"1397/02/09 14:40","price":939},{"date":"1397/02/09 15:00","price":940},{"date":"1397/02/09 15:40","price":942},{"date":"1397/02/09 16:50","price":949},{"date":"1397/02/09 17:10","price":950},{"date":"1397/02/09 17:40","price":951},{"date":"1397/02/09 18:10","price":953}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398