کمترین: 
18997
بیشترین: 
19527
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19527
زمان: 
2/9 18:10
قیمت دینار کویت امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 19527 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":19084},{"date":"1397/02/09 12:10","price":19074},{"date":"1397/02/09 12:20","price":18997},{"date":"1397/02/09 13:10","price":19104},{"date":"1397/02/09 13:30","price":19137},{"date":"1397/02/09 13:40","price":19157},{"date":"1397/02/09 13:50","price":19190},{"date":"1397/02/09 14:20","price":19230},{"date":"1397/02/09 14:40","price":19254},{"date":"1397/02/09 15:00","price":19264},{"date":"1397/02/09 15:40","price":19304},{"date":"1397/02/09 16:40","price":19317},{"date":"1397/02/09 16:50","price":19464},{"date":"1397/02/09 17:10","price":19474},{"date":"1397/02/09 17:40","price":19497},{"date":"1397/02/09 18:10","price":19527}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398