کمترین: 
658
بیشترین: 
676
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
676
زمان: 
2/9 18:10
قیمت کرون سوئد امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":661},{"date":"1397/02/09 12:20","price":658},{"date":"1397/02/09 13:10","price":662},{"date":"1397/02/09 13:30","price":663},{"date":"1397/02/09 13:50","price":665},{"date":"1397/02/09 14:20","price":666},{"date":"1397/02/09 14:40","price":667},{"date":"1397/02/09 15:40","price":668},{"date":"1397/02/09 16:40","price":669},{"date":"1397/02/09 16:50","price":674},{"date":"1397/02/09 17:40","price":675},{"date":"1397/02/09 18:10","price":676}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398