کمترین: 
5766
بیشترین: 
5927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5927
زمان: 
2/9 18:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 5927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":5792},{"date":"1397/02/09 12:10","price":5789},{"date":"1397/02/09 12:20","price":5766},{"date":"1397/02/09 13:10","price":5798},{"date":"1397/02/09 13:30","price":5808},{"date":"1397/02/09 13:40","price":5814},{"date":"1397/02/09 14:10","price":5824},{"date":"1397/02/09 14:20","price":5837},{"date":"1397/02/09 14:40","price":5844},{"date":"1397/02/09 15:00","price":5847},{"date":"1397/02/09 15:40","price":5859},{"date":"1397/02/09 16:40","price":5863},{"date":"1397/02/09 16:50","price":5907},{"date":"1397/02/09 17:10","price":5910},{"date":"1397/02/09 17:40","price":5918},{"date":"1397/02/09 18:10","price":5927}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398