کمترین: 
4035
بیشترین: 
4148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4148
زمان: 
2/9 18:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 4148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":4053},{"date":"1397/02/09 12:10","price":4051},{"date":"1397/02/09 12:20","price":4035},{"date":"1397/02/09 13:10","price":4058},{"date":"1397/02/09 13:30","price":4065},{"date":"1397/02/09 13:40","price":4069},{"date":"1397/02/09 14:10","price":4076},{"date":"1397/02/09 14:20","price":4085},{"date":"1397/02/09 14:40","price":4090},{"date":"1397/02/09 15:00","price":4092},{"date":"1397/02/09 15:40","price":4100},{"date":"1397/02/09 16:40","price":4103},{"date":"1397/02/09 16:50","price":4134},{"date":"1397/02/09 17:10","price":4136},{"date":"1397/02/09 17:40","price":4141},{"date":"1397/02/09 18:10","price":4148}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398