کمترین: 
4317
بیشترین: 
4438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4438
زمان: 
2/9 18:10
قیمت دلار استرالیا امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 4438 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":4337},{"date":"1397/02/09 12:10","price":4335},{"date":"1397/02/09 12:20","price":4317},{"date":"1397/02/09 13:10","price":4342},{"date":"1397/02/09 13:30","price":4349},{"date":"1397/02/09 13:40","price":4354},{"date":"1397/02/09 14:10","price":4361},{"date":"1397/02/09 14:20","price":4371},{"date":"1397/02/09 14:40","price":4376},{"date":"1397/02/09 15:00","price":4378},{"date":"1397/02/09 15:40","price":4387},{"date":"1397/02/09 16:40","price":4390},{"date":"1397/02/09 16:50","price":4424},{"date":"1397/02/09 17:10","price":4426},{"date":"1397/02/09 17:40","price":4431},{"date":"1397/02/09 18:10","price":4438}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399