کمترین: 
4442
بیشترین: 
4566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4566
زمان: 
2/9 18:10
قیمت دلار کانادا امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 4566 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":4462},{"date":"1397/02/09 12:10","price":4460},{"date":"1397/02/09 12:20","price":4442},{"date":"1397/02/09 13:10","price":4467},{"date":"1397/02/09 13:30","price":4475},{"date":"1397/02/09 13:40","price":4480},{"date":"1397/02/09 14:10","price":4487},{"date":"1397/02/09 14:20","price":4497},{"date":"1397/02/09 14:40","price":4502},{"date":"1397/02/09 15:00","price":4505},{"date":"1397/02/09 15:40","price":4514},{"date":"1397/02/09 16:40","price":4517},{"date":"1397/02/09 16:50","price":4551},{"date":"1397/02/09 17:10","price":4554},{"date":"1397/02/09 17:40","price":4559},{"date":"1397/02/09 18:10","price":4566}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398