کمترین: 
899
بیشترین: 
924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
924
زمان: 
2/9 18:10
قیمت یوان چین امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 924 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":903},{"date":"1397/02/09 12:10","price":902},{"date":"1397/02/09 12:20","price":899},{"date":"1397/02/09 13:10","price":904},{"date":"1397/02/09 13:30","price":905},{"date":"1397/02/09 13:40","price":906},{"date":"1397/02/09 13:50","price":908},{"date":"1397/02/09 14:20","price":910},{"date":"1397/02/09 14:40","price":911},{"date":"1397/02/09 15:40","price":913},{"date":"1397/02/09 16:40","price":914},{"date":"1397/02/09 16:50","price":921},{"date":"1397/02/09 17:40","price":922},{"date":"1397/02/09 18:10","price":924}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399