کمترین: 
1409
بیشترین: 
1448
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1448
زمان: 
2/9 18:10
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 1448 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":1415},{"date":"1397/02/09 12:20","price":1409},{"date":"1397/02/09 13:10","price":1417},{"date":"1397/02/09 13:30","price":1419},{"date":"1397/02/09 13:40","price":1421},{"date":"1397/02/09 13:50","price":1423},{"date":"1397/02/09 14:20","price":1426},{"date":"1397/02/09 14:40","price":1428},{"date":"1397/02/09 15:00","price":1429},{"date":"1397/02/09 15:40","price":1432},{"date":"1397/02/09 16:40","price":1433},{"date":"1397/02/09 16:50","price":1444},{"date":"1397/02/09 17:40","price":1446},{"date":"1397/02/09 18:10","price":1448}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398